Brahmapuram Oil Power Plant India
GMR Vasavi (Chennai) Diesel Power Plant India
KPCL Kasaragod Oil Power Plant India
Kozhikode (Nallalan) KDPP Oil Power Plant India
Samalpatti Oil Power Plant India
Samayanallur Oil Power Plant India
Whitefield Ind. Park Oil PP
Yelahanka Oil Power Plant India