Petrom/OMV Arpechim Pitesti Refinery
Petrom/OMV Petrobrazi Ploiesti Refinery
Petrotel-LUKOIL Pitesti Refinery
Rompetrol Petromidia Refinery
Rompetrol Vega Ploiesti Refinery