Azito OCGT Power Plant Ivory Coast
Centrale Vridi OCGT Power Plant Cote DIvoire
Vridi CIPREL OCGT Power Plant Cote DIvoire