Gardabani (Tbilisi) Thermal Power Plant Georgia
Gardabani OCGT Power Plant Georgia
Mtkvari Thermal Power Plant Georgia
Tkvarcheli Thermal Power Plant Georgia (Shutdown)