Khmelnitskiy Nuclear Power Plant Ukraine
Rovno (Rivne) Nuclear Power Plant Ukraine
South Ukraine Nuclear Power Plant Ukraine
Zaporozhye Nuclear Power Plant Ukraine